VOIMALINJA

Seuran toimintaperiaatteet eli Voimalinja toimii ohjenuorana seuran toiminnassa. Voimalinjalla yhtenäistetään seuran toimintatapoja, jotta mahdollisimman vähän ristiriitaisia tilanteita syntyisi. Voimalinjaa päivitetään tarpeen tullen, päivittämiseen tarvitaan aina seuran hallituksen hyväksyntä. Päivitetystä versiosta ilmoitetaan jäsenistölle sähköpostitse.

Voimalinjan yhteyshenkilönä toimii Malla Ikonen, joka kerää palautteet ja kehitysideat Voimalinjaa koskien. 

Voit antaa omia ehdotuksiasi Voimalinjaan alla olevasta linkistä. 

ASIOITA VOIMALINJAAN

Pudotusvalikoista löydät Voimalinjan osioituna!