ARVOT

 

 1. Lähtökohtana lapsi ja nuori
 2. Yhteisöllisyys
 3. Osaava ja monipuolinen toiminta
 4. Oppiva yhteisö

 

Lähtökohtana lapsi ja nuori

Kasvatus-, ohjaus- ja valmennustoiminnan lähtökohtana on aina lasten ja nuorten tarpeet sekä valmiudet

Seuran toiminnan on tuettava perheiden ja koulun kasvatustoimintaa

Jokaisella jäsenellä on oikeus odottaa, että häntä kohdellaan yksilöllisesti ja kunnioittavasti yhteisön jäsenenä

Seurassa lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen

 

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyydelle ei ole yhtä ainoaa määritelmää. Sillä tarkoitetaan sujuvaa yhdessä tekemistä ja toimimista, jonka tuloksena syntyy jotain uutta. Hyvin toimivaan yhteisöön pääsee ulkopuolinenkin mukaan helposti. Talkootyö on ollut vanha, vahva tapa tehdä yhteistyötä.(Salmia 2012)*

Yhdessä tekemällä seurassamme saadaan tehtyä isojakin asioita ja vietyä urheiluseuraa eteenpäin.

Imatran Voima urheiluseura koostuu ihmisistä, joilla on yhteinen tavoite ja tehtävä. Me-henki ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat suoraan suhteessa tulokseen. Yhteisöllisyys tukee terveyttä, hyvinvointia, oppimista ja tuloksellisuutta. Se luo yhteenkuuluvuutta kaikille Imatran Voiman urheiluseuran sisällä. Seurassa olevan yhteisöllisyyden toivotaan saavan aikaiseksi ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen lisääntymiseen ja sitä kautta yhä lisääntyvään toisistamme välittämisen kulttuuriin.

 Yhteisöllisyys nähdään seurassa voimavarana jonka avulla kasvatetaan pienistä lapsista liikkujia ja urheilijoita, tulevaisuuden kerhojen vetäjiä ja valmentajia seuraan. Lasten ja nuorten ympärillä toimivilla aikuisilla on kasvatusvelvollisuus vanhempien rinnalla. Kasvatuksen tarkoituksena on saada sekä seuraan, että yhteiskuntaamme sosiaalisia, yhteisistä asioista kiinnostuneita ja yhteiskuntaa rakentavia, toimivia aikuisia ihmisiä.

Yhteisöllisyyttä pyritään seurassa rakentamaan erilaisin keinoin. Järjestetään tapahtumia jotka lisäävät seuran sisällä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, ollaan yhtä suurta Voimaperhettä. Seurassa/joukkueissa kehitetään uudenlaisia toimintamalleja saada lisää aikuisia mukaan toimimaan. Olemme lapsillemme esikuvia tulevaisuuden tekijöiden roolimalleina.

Seuran sisällä on jo toimivia toimintamalleja

 • Imatran Voiman yhteiset ja yleisölle suunnatut, Voimatapahtumat
 • Seuran Toimiston käyttö kokoontumispaikkana, seuran ihmisten kerhohuoneena
 • Voiman joukkueiden valmentajien vahva keskinäinen yhteistyö
 • Vanhempien ja valmentajien välinen yhteen hiilen puhaltaminen
 • Vanhempien työpanos toimihenkilöinä joukkueissa ja peleissä
 • Vanhempien pelivuoro, lauantaisin kokoontuva  saunasäbä vuoro
 • Facebook ryhmät ja niiden kehittäminen ( Seuran ja joukkueiden omat fb-ryhmät, vanhempien fb-ryhmät)
 • Vanhempien yhteiset lenkit ja liikuntaharrastukset joukkueiden harjoitusten aikana

Yhteisöllisyyttä lisätään sitouttamalla vanhempia mukaan seuran ja joukkueen toimintaa. Läsnä oleva, kannustava ja lapsensa asioista kiinnostunut vanhempi tukee lapsensa kasvua kaikilla osa-aluilla parhaiten. Myös harrastuksen jatkumiseen liittyvissä nivelkohdissa joita jokaiselle pelaajalle tulee myös normaaliin kasvuun liittyen.

Yhteisöllisyys näkyy kollektiivisena huolehtimisena asioista ja ihmisistä joukkueen sisällä.

 

Osaava ja monipuolinen toiminta

Seura tarjoaa lapsille ja nuorille heidän omista lähtökohdistaan hyvin suunniteltua ja toteutettua monipuolista toimintaa salibandyharrastuksen parissa

Salibandyharrastuksen lisäksi toiminnassa korostetaan joka tasolla terveyttä edistävää ja liikunnallista elämäntapaa

Lapsia ja nuoria ohjataan salibandyharrastuksen parissa harjoittelun ja pelaamisen ohella myös muihin toimintoihin: esim. huoltaminen, ohjaaminen ja valmentaminen, tuomaritehtävät

Seura järjestää ohjaajille toiminnan edellyttämää peruskoulutusta ja jatkuvan kehittymisen kannalta välttämätöntä jatkokoulutusta ja odottaa samalla heiltä aktiivista asennetta itsensä kehittämiseen ja kouluttamiseen

 

Oppiva yhteisö

Seura tarjoaa mahdollisuudet sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön salibandyharrastuksen parissa

Toiminnan järjestämisessä korostetaan demokraattisten ja yhteistyökeskeisten toimintamuotojen käyttöä

Seuran toiminnassa kiinnitetään jatkuvasti huomiota yhteisön toimintamuotojen arvioimiseen ja kehittämiseen

Yksilölle annetaan mahdollisuus oppia uusia asioita ja tehtäviä seuran toiminnan piirissä sekä osallistua seuran toiminnan kehittämiseen