PELAAJAPOLKU

Pelaajapolulla tarkoitetaan sitä, miten toiminta etenee yksilön näkökulmasta vuosi vuodelta ja minkälaista toimintaa se Imatran Voimassa sisältää.

Pelaajapolku malli on käytössä kaudesta 2013-2014 lähtien. Se koskee täydellisesti vain uusia aloittavia kerhoja, eli ikäluokasta  07-08 syntyneet –lähtien.

Pelaajapolun tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle oman tasoista toimintaa.  Tarkoituksena on luoda puitteet, jossa pelaaja voi kehityttyä aina huipputason salibandypelaajaksi tai toisaalta vain harrastaa lajia hyvässä sosiaalisessa ilmapiirissä. Täytyy muistaa, että huipulle pääseminen on pitkä tie. Olisi jo hyvä saavutus, että yksikin pelaaja ikäkautta kohden pelaisi tulevaisuudessa salibandyn liigajoukkueessa.

Koska Imatran seutukunnalla ikäluokat ovat pieniä, Voimassa ikäkausijoukkue sisältää aina kahden ikäluokan pelaajia. Kokonaisryhmä muodostetaan jo aloitusvaiheessa  kahdesta ikäluokasta, joka jaetaan pienempiin ryhmiin. Ryhmäkoot pyritään pitämään 12-18 pelaajan kokoisina. Kaksi ensimmäistä vuotta ovat kerhovuosia, jolloin päätavoitteena on innostaa lapsia urheilun ja lajin pariin. Ensimmäisen kerran ikäkausijoukkueet muodostetaan F2 junioreissa (7-8-vuotiaina). Ensimmäisenä joukkuevuotena ei vielä muodosteta kehitystasojoukkueita.

F1-junioreista alkaen (8-9-vuotiaat) aletaan muodostamaan kehitystasojoukkueita. Joukkueet kulkevat nimellä Edustusjoukkue, Haastajajoukkue ja Harrastejoukkue. Edustusjoukkueita on aina vain yksi. Tilanteen mukaan haastaja- ja harrastejoukkueita voi olla useampia.

Kehitystasojoukkueiden tarkoituksena on tukea pelaajan kehitystä tehokkaasti. Pelaaja kehittyy parhaiten silloin, kuin hän saa riittävän kovia haasteita peleissä ja harjoituksissa. Haasteet eivät saa kuitenkaan olla liian kovia, koska onnistumisia tarvitaan. Onnistumisten kautta motivaatio ja itseluottamus kehittyvät. Se tuo intohimoa lajia kohtaan. Intohimo urheilua ja lajia kohtaan onkin yksi kehittymisen kulmakivistä.  Käytännössä se tarkoittaa sitä, että pääsee pelaamaan ja harjoittelemaan omatasoistensa kanssa. Lapsille on jo pienestä pitäen painotettava, että hänen ei tule pyrkiä olemaan parempi kuin toinen, vaan pyrkiä kehittämään itseään ja löytämään omasta potentiaalistaan paras suorituskyky.  Kehittämään siis itseään päivä päivältä paremmaksi.

On myös selvää, että pettymyksiä tulee joukkuevalintojen jälkeen. Niitä tulee kuitenkin oppia käsittelemään, niin pelaajien kuin vanhempienkin. Parhaassa tapauksessa pelaaja ammentaa lisää motivaatiota siitä, ettei vielä mahtunut esim. edustusjoukkueeseen.

Edustusjoukkueen koko on 12-18 pelaajaa, ikäluokasta ja yleisestä ikäkauden tasosta riippuen. Edustusjoukkueissa peliaika ei välttämättä jakaudu tasaisesti ja se on tehtävä selväksi pelaajille ja vanhemmille jo alusta asti. Edustusjoukkueessa toiminta on tavoitteellista. Edustusjoukkueeseen valitaan pelaajat seuraavin kriteerein:

  •   Pelaajalla on valmius ja halu oppia uutta
  •   Osaa käyttäytyä ryhmässä häiritsemättä muita.
  •   Halu osallistua aktiivisesti harjoitteluun, mukaanlukien oheisharjoittelu
  •   Yleistaidot ovat riittävällä tasolla
  •   Lajitaidot ovat riittävällä tasolla 

Joukkuevalinnat tekevät ikäluokan valmentajat kyseisiin kriteereihin nojaten. Valinnat eivät varmasti ole helppoja valmentajille ja siihen onkin käytettävä reilusti aikaa. Seuran valmennuksesta vastaava henkilö on mukana tekemässä ryhmävalintoja. Edustusjoukkueeseen valinta ei tarkoita sitä, että paikka siellä olisi taattu. Edustusjoukkueesta voi ”tippua” tai siirtyä haastajajoukkueeseen myös pelikauden aikana.

Edustusjoukkueen tavoitteena on pelata aina vuotta vanhempien sarjaa. Käytännössä siis 10-11-vuotiaat pelaavat 12-vuotiaiden sarjaa. Alueen taso huomioiden tämä on täysin realistista. Joukkueen sarja katsotaan tietysti aina tilanteen mukaan, mikä kulloinkin on kehityksen kannalta paras vaihtoehto. Tietyssä iässä on myös mietittävä luonnollista fyysistä kehitystä, ettei esimerkiksi pelaajien kokoerot kasva liian suuriksi.

Edustusjoukkueessa pelimäärät ovat  vähintään sillä tasolla, mitä ne ovat myös muiden isojen ja tavoitteellisten  seurojen edustusjoukkueilla. Pelimäärät voivat olla suuremmat kuin haastajajoukkueella. Myös kustannukset saattavat olla suuremmat kuin haastaja- ja harrastejoukkueilla.

Haastajajoukkue/et harjoittelevat myös tavoitteellisesti. Haastajajoukkue on paikka niille, jotka eivät vielä mahdu edustusjoukkueeseen. Hyvillä suorituksilla ja täyttämällä muut edustusjoukkueen vaatimukset voi nousta edustusjoukkueeseen, myös sarjakauden aikana.

Harrastejoukkue on tarkoitettu niille, jotka haluavat vain harrastaa. Kaikista ei tule huippupelaajia, eikä kaikilla ole haluakaan siihen. Harrastejoukkueessa pelaamisen voi aloittaa missä vaiheessa tahansa. Harrastejoukkueen pääasiallisena tarkoituksena on siis tarjota mukavaa sosiaalista toimintaa salibandyn parissa.

Myös salibandyliitossa ollaan menossa siihen suuntaan, että Kaakkois-Suomen alueella järjestetään tulevaisuudessa sarjatoimintaa eri tasoissa. Imatran Voima on yhdessä salibandyliiton kanssa mukana suunnittelemassa sarjajärjestelmiä.

Pelaajapolussa otetaan huomioon myös muiden lajien harrastaminen. On katsottava rikkautena, että harrastetaan monia lajia. Lajivalinnat ovat edessä vasta vanhimmissa junioreissa. Etenkin kesälajin ja talvilajin harrastaminen sopii hyvin yhteen. Pelaajaa ei saa painostaa lajivalintoihin, siinä tapauksessa hän todennäköisesti valitsee lajin, josta ei painosteta.