4.3 JOUKKUEIDEN TALOUS

4.3.1 Joukkueiden taloudenhoito

Joukkueen (seuran) taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja ja asetuksia, sekä seuran antamia ohjeita ja määräyksiä.

Joukkueenjohtajat tekevät toimintakaudelle talousarvion, joka laaditaan seuran tilikartan mukaisesti ja hyväksytään vanhempainkokouksessa. Talousarvio tulee palauttaa kyseiden vuoden elokuun loppuun mennessä seuran taloudenhoitajalle. 

Joukkue voi tehdä sopimuksia vain kaudeksi kerrallaan. Jokaisen joukkueen on kausittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen toimintakauden menot eivät voi olla tuloja suuremmat, kun huomioidaan mahdollinen kauden alkusaldo.

Joukkueen varojen käyttöä valvovat rahastonhoitaja, sekä/tai joukkueenjohtaja(t), joka hyväksyy allekirjoituksellaan kaikki laskut. Kokonaisvastuu on kaikkien mukana olleiden pelaajien vanhemmilla.

Toiminnan (talousarvion) on pysyttävä ns. järkevissä rajoissa. Se ei saa paisua liian kalliiksi, jotta kaikille säilyisi mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan.

4.3.1.2 Pelaajien kausimaksut ja lisenssit

Pelaajan kausimaksu muodostuu joukkueen budjetin mukaisesti. Joukkueen kulut jaetaan joukkueeseen nimettyjen pelaajien kesken ja jakosumma on pelaajan kausimaksu. Kausimaksua kerätään joukkueen vanhempien/ pelaajien/huoltajien sopiman maksuaikataulun mukaisesti.

Pääsääntöisesti kausimaksut kerätään elo-helmikuun välillä.  Kausimaksua on mahdollista maksaa kuukausittain läpi vuoden, joukkueen rahastonhoitajalle on aina ilmoitettava erilaisista maksuaikatauluista.

Pelaajan loukkaantuessa, kyseisen kuun (loukkaantumiskuukauden) ja seuraavan kuukauden kausimaksu maksetaan normaalisti. Tämän jälkeen pelaaja vapautuu kausimaksusta mikäli loukkaantuminen jatkuu.

Mikäli pelaajan kausimaksu laiminlyödään, on joukkueella sekä seuralla oikeus sulkea pelaaja pois seuran toiminnasta siihen asti kunnes maksut ovat suoritettu.  Toistuva em. toiminta johtaa maksujen etukäteisveloitukseen.

Jokainen ikäkausijoukkueen pelaaja on velvollinen hoitamaan lisenssin ja vakuutuksen itse. Lisenssi lunastetaan salibandyliiton nettisivujen kautta.

http://salibandy.net/asioi-verkossa/lisenssit/lisenssitietoa

4.3.1.3 Joukkueiden harjoitusvälineet

Joukkueet ovat itse vastuussa harjoitteluvälineistä, kuten harjoitusliiveistä ja palloista. On suositeltavaa hankkia joukkueelle riittävä määrä värillisiä liivejä, jotta harjoitusten organisointi helpottuu. Seuralta löytyy yhteisiä välineitä oheisharjoitteluun, joista on lista liiteosiossa. Jos joukkueella on tarvetta hankkia jotain tiettyjä harjoitusvälineitä, kannattaa ensin olla yhteydessä seuraan. Mahdollisesti välineet voidaan hankkia seurakustanteisesti, jotta välineet olisivat muidenkin joukkueiden käytettävissä. Valmentajalle joukkue on velvollinen kustantamaan taktiikkataulun, tusseja, pillin ja ajanottokellon.

4.3.1.4 Valmentajien sopimukset ja kulukorvaukset

Valmentajien kanssa on suositeltavaa tehdä valmentajasopimus. Sopimuksessa määritellään ajanjakso, johon valmentaja sitoutuu, pääsääntöisesti vuosi kerrallaan. Lisäksi sopimuksessa määritellään valmentajan kulukorvaukset. Sopimuspohjia on saatavilla seuran valmennuskoordinaattorilta. Sopimuspohjia on kolmea erilaista, vastuuvalmentajasopimus, valmentajasopimus sekä kummivalmentajasopimus.  Ole yhteydessä seurakoordinaattoriin sopimusasioissa.

Valmentajille tulee maksaa kulukorvauksia. Se, mitä kulukorvauksia valmentajille maksetaan, määräytyy aina valmentajan koulutuksen, kokemuksen, ammattitaidon ja valmentamiseen suuntautumisen mukaan. Joukkueenjohtajan tulee keskustella valmennuskoordinaattorin kanssa kulukorvauksista. Kulukorvauksen maksamisesta voidaan valmentajan kanssa sopia, milloin ne maksetaan. Hyvä ja motivoiva keino on maksaa koko kausi esimerkiksi könttäsummassa tai kahdessa erässä. Kulukorvauskaavake ja täyttöohjeistus löytyy materiaalipankista.

Lisäksi joukkueet ovat velvollisia kustantamaan valmentajille valmentajapaidan, jota käytetään ottelutapahtumissa sekä collegen/hupparin, jota käytetään harjoitustapahtumissa. Edellä mainitut asusteet seura määrittelee ja ne ovat samanlaiset kaikilla joukkueilla.

4.3.2 Joukkueiden tilit

Seura avaa jokaiselle joukkueelle oman tilin, johon annetaan käyttöoikeus yhdelle joukkueen anomalle henkilölle, yleensä joukkueenjohtajalle tai rahastonhoitajalle. Joukkueella ei voi olla muita tilejä.

4.3.3 Rahaliikenne

Kaikki rahaliikenne tulee hoitaa pankkitilien kautta. Käteiskassaa joukkueilla ei voi olla. Joissakin tilanteissa voi joukkue joutua nostamaan käteistä, tällöin käytetään esim. joukkueenjohtajan käteisvaroja, jotka laskutetaan joukkueelta myöhemmin kuittia vastaan.

Joukkueiden on pidettävä kirjaa rahaliikenteestään (maksuperusteinen kassakirjanpito) kausittain. Kirjanpito tulee olla kirjanpitolakien ja asetusten mukainen mm. tositteet aikajärjestyksessä numeroituna, alkuperäiset kuitit jne. Kirjanpitoon tulee lisätä myös vanhempienkokousten pöytäkirjat.

Kauden päätyttyä on tuloslaskelma ja tase esitettävä seuralle. Koko kirjanpito tositteineen (alkuperäiset kuitit) liitetään seuran tilinpäätökseen. Mahdollinen ylijäämä kirjataan taseeseen ja se on joukkueen alkusaldona seuraavalla kaudella.

Joukkueen kirjanpidon on oltava vanhempainkokouksen valitseman kahden tilintarkastajan tarkastama ja hyväksymä. Tilinpäätöksen yhteydessä toimitetaan allekirjoitettu tilintarkastajien lausunto. Lopullisen tilintarkastuksen suorittavat seuran vuosikokouksessa valitsemat tilintarkastajat. Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, joka on kerätty tai hankittu eri menetelmillä on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkueelle yhden kauden toimintaan kerätyt rahat ovat joukkuekohtaisia.

Jos lopetettavalle joukkueelle jää kauden päätteeksi rahaa, niin summa jaetaan seurassa jatkavien pelaajien pääluvun mukaan ja siirretään siinä suhteessa niille joukkueille, joihin pelaajat menevät. Siirryttäessä seurasta toiseen tai lopettaessa rahat eivät siirry pelaajan mukana.

4.3.4 Pelaajien siirtyminen ja rahaliikenne

Siirtyminen joukkueesta toiseen kesken kauden tapahtuu pääsääntöisesti tasontarkistusten kautta. Pelaajan siirtymisestä päättää joukkueiden valmentajat.

Havainnollistavana esimerkkinä rahaliikenteessä käytetään C1-pelaajaa.

Pelaaja siirtyy kokonaan vanhempaan ikäryhmään pelaamaan esim. C1 => B. Pelaaja maksaa normaalit kausimaksut kyseiseen joukkueeseen (B) siirrosta eteenpäin. Jos pelaaja palaa takaisin omaan ikäryhmään, (C1), maksaa pelaaja takaisinsiirtymisensä jälkeen maksut C1-joukkueeseen.

Pelaaja harjoittelee B kanssa, mutta ei siirry ko. joukkueeseen. Rahaa ei siirretä joukkueiden välillä, vaan pelaaja maksaa maksut ainoastaan C1-joukkueelle.

C1-pelaaja lähtee pelimatkalle B mukaan. Pelaaja maksaa ainoastaan muuttuvat kulut, eli majoituksen ja ruokailut. Pelaaja ei maksa kiinteitä kuluja, joita tässä tapauksessa on esimerkiksi linja-auto.

4.3.5 Pelaajasiirrot seurojen välillä

Pelaajan vaihtaessa seuraa, tulee hänen aina pyytää siirtopaperi vanhasta seurasta. Pelaaja toimittaa allekirjoitetun siirtopaperin ja kirjaamismaksukuitin seuraan, johon siirtyy. Uusi seura toimittaa paperit asianmukaisesti liittoon. Kausittainen pelaajasiirtojen viimeinen takaraja on joulukuun lopulla tai tammikuun alussa. Tarkka päivämäärä tarkistetaan liitosta. Lisätietoja pelaajasiirroista saa seuran valmennuskoordinaattorilta.

4.3.6 Pelaamisen lopettaminen seurassa

Pelaajan lopettaessa salibandyn seurassa hän palauttaa kaikki joukkueelta/seuralta saamansa varusteet. Mikäli hän siirtyy toiseen seuraan, kaikki ko. päivämäärään syntyneet maksut on oltava suoritettuina seuralle siirtopapereiden saamiseksi. Siirtopaperit allekirjoittaa seuran nimenkirjoitus oikeuden omaava henkilö saatuaan ilmoituksen joukkueenjohtajalta maksujen suorittamisesta. Kaikki joukkueen yhteisesti hankkimat tulot jäävät joukkueen/seuran tilille.

4.3.7 Joukkueen jakautuminen tai loppuminen

Lopettava joukkue ei voi myydä joukkueen varoilla hankittua omaisuutta.  Kaikki varat, jotka on maksettu joukkueen tilille, kerätty esim. talkoilla tai on hankittu jollain muulla keinolla, ovat seuran omaisuutta. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilölle. Loppuvan joukkueen kaikki rahat ja omaisuus jäävät seuralle.