7 VALMENNUS

Seurassa on linjattu valmennuksellisia tavoitteita, kuten harjoittelun painopistealueet eri ikäkausille sekä harjoittelu- ja ottelumäärät. Voimassa valmentajalla on kuitenkin vapaus toimia omana itsenään, kuitenkin seuran arvoja ja tapoja noudattaen. 

Lisäksi valmennuskoordinaattori on käytössä kaikissa harjoitteluun ja pelaamiseen liittyvissä asioissa. Toivomus on, että valmennuskoordinaattoriin ollaan joukkueen puolelta aktiivisessa yhteydessä.

Vastuuvalmentajan on oltava yhteydessä valmennuskoordinaattoriin ennen uuden kauden käynnistymistä, jolloin sovitaan tulevan kauden linjauksista ja valmistellaan kausisuunnitelma. D-junioreista eteenpäin kausi alkaa jo keväällä, jolloin suunnitellaan myös kesäharjoittelu.

7.1 VALMENNUKSEN TUKIMATERIAALIT

7.1.2 Valmennusoppaat

 

Valmennuksen tukimateriaaliksi on tehty oppaita eri ikäkausille. Oppaissa on kunkin ikäkauden painopistealueet harjoittelussa sekä yleisiä vinkkejä valmentamiseen. Oppaissa on huomioitu vahvasti myös kasvatuksellisuus. Ensimmäinen opas on 6-9 vuotiaita valmentaville, toinen 9-12 vuotiaita valmentaville, kolmas 12-15 -vuotiaita valmentaville ja neljäs 15-19 vuotiaita valmentaville.

Oppaiden ensisijainen tarkoitus on linjata ja yhtenäistää voimalaisia toimintatapoja niin kentällä kun sen ulkopuolellakin. Valmennuskoordinaattori käy oppaat läpi ennen tulevan kauden alkua valmentajien kanssa. Joukkueet ovat velvollisia sopimaan ajan Valmennuskoordinaattorin kanssa.

7.1.3 Videomateriaali

 

Valmennuksen apuvälineiksi tehtyjä tai hankittuja materiaaleja löytyy toimistolta. Videomateriaalia on niin oheisharjoitteluun kuin lajiharjoitteluun. Lainattavat materiaalit.

7.1.3 Yhteiset välineet

 

Seuralla on käytössä yhteisiä välineitä harjoitteluun. Lista välineistä ja välineiden sijainnista löytyy tästä. Yhteisistä välineistä tulee pitää hyvää huolta. Katoamistapauksissa veloitetaan joukkueelta välineiden arvoa vastaava summa.

7.3 VALMENTAJAKOULUTUS

 

Seura osallistuu valmentajakoulutuksen kustannuksiin. Salibandyliiton lajikoulutuksista tason 1 ja 2 koulutukset kustantaa seura. Tason 3 koulutus on entiseltä nimeltään huippuvalmentajan tutkinto, ja sen kustannuksista on neuvoteltava erikseen seuran kanssa.  Jokaisesta ikäkausijoukkueesta tulee löytyä vähintään yksi salibandyliiton ensimmäisen tason valmentajakoulutuksen käynyt henkilö tai siihen parhaillaan kouluttautuva. Kysy lisää Valmennuskoordinaattorilta.

 7.4 VALMENTAJAKERHOT

Valmentajakerhoja järjestetään kolmella eri tasolla. Valmennuskerhojen tarkoituksena on koota vierekkäisten ikäluokkien valmentajat yhteen pohtimaan valmentamiseen liittyviä asioita. Valmentajakerhot toimivat myös seuran sisäisenä koulutuksena.

Kummivalmentajakerhot on tarkoitettu nuorille valmentajille, jotka ovat valmentaneet 0-2 vuotta. Kerhojen sisältö liittyy ohjaamisen perusteisiin ja tapaamisissa puidaan matkan varrelle tulleita ongelmakohtia. Tapaamisia on vähintään neljä kaudessa.

Valmentajakerho kokoaa yhteen hieman kokeneemmat valmentajat, jotka valmentavat E-A–junioreiden edustusjoukkueita. Valmentajakerhossa keskustellaan syvällisemmin salibandystä ja urheilusta. Valmentajakerhoja järjestetään vähintään neljä kautta kohden.

Kehitysryhmä kokoaa kokeneimmat valmentajat yhteen. Kehitysryhmässä pohditaan valmennuksellisista linjauksista ja muista seuran salibandyn kehittämiseen liittyvistä asioista. Ryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin. Paikalle kutsutaan tarvittaessa myös seuran ulkopuolisia henkilöitä. Kehitysryhmä toimii linkkinä valmentajien ja hallituksen välillä.

Valmennuskoordinaattori vastaa valmentajakerhojen järjestäytymisestä.