Kirja 85v

Loppuvuodesta 2010 valmistui teos 85-vuotisen Imatran Voiman historiasta. Kirjan on toimittanut Eero Majuri.

Kirja etenee seuran synnyinvuosiltaan aina nykypäivään, käsitellen mielenkiintoisesti myös politiikan merkityksestä urheiluun. Teos on myös laajasti kuvitettu.

Kirjaa voi tiedustella Voiman toimistolta tai numerosta 0458636024

 

Alla kirjan tuottajan Eero Majurin esipuhe.

 

"LUKIJALLE


Minulle tarjottiin talvella 2008 urheiluseura Imatran Voiman 85-vuotishistoriikin
kirjoittamista. Koska TUL:n seurojen toiminta on ollut tuttua omien urheilukokemusteni
kautta, päätin ottaa tehtävän vastaan.
85 vuotta on ajallisesti paljon urheiluseuran historiassa. Vielä enemmän ne ovat
tapahtumallisesti. Niin varsinkin seuralla, jolla on ollut monista aaltoliikkeistä huolimatta
paljon toimintaa. Kaikkeen siihen tarvitaan tietoja.
Tänä päivänä tietojen saanti on helpompaa entisaikoihin verrattuna. Rekistereitä
on monia ja tietokonejärjestelmät auttavat asioissa. Tietojen saanti Voiman historian
alkuajoilta oli haastavaa. Ensimmäiset viralliset pöytäkirjat löytyivät vasta
sotien jälkeisiltä vuosilta. Asiakirjojen puute vaikeutti jonkin verran tämänkin historiikin
kirjoittamista. Monet muistitietojenkin antajista ovat jo siirtyneet manan
majoille.Olen yrittänyt kerätä tietoja seuran alkutaipaleelta useista eri lähteistä.
Olen myös paljolti onnistunut siinä. Osaksi tämän historiikin kirjoittamiseen ovat
auttaneet pienimuotoiset historiikit, joita on tehty seuran alkuvuosien vaiheista.
Lisätietoja olen hankkinut sanomalehdistä, kirjoista ja eri arkistoista.
Voiman historia on ollut monivaiheinen. Se on ollut järjestötyötä ja se on ollut
laajamittaista urheilua. Siihen on sisältynyt sotia ja siihen ovat vaikuttaneet suurestikin
muuttuneet olosuhteet. Seura on joutunut useasti sopeutumaan uusiin
tilanteisiin.
Olen kirjoittanut tietoisesti alkuosaan vanhaa urheiluhistoriaa ja työväen urheiluhistorian
taustoja. Niistä selviää mielestäni urheilun koko kuva ja se,
mistä kaikki alkoi. Olen pyrkinyt tuomaan esille Voiman toimintoja eri näkökulmista.
Vaikka urheilua on sivuttu tekstissä useaan otteeseen, olen kirjoittanut lisäksi
mukana olleista urheilumuodoista erilliset artikkelit. Puutteita asioiden esille
tuomisessa saattaa ilmetä, mutta uskon, että pääpiirteittäin tämän kirjan sivuilta
selviää Imatran Voiman toiminta ja tapahtumat kuluneilta vuosikymmeniltä. Miten
olen onnistunut asioiden esilletuomisessa, se jää lukijoiden arvioitavaksi.
Tämän kirjan kokoaminen on ollut haasteellinen kokonaisuus. Se on synnytetty
yhteistyöllä. Mukana ovat olleet Voiman veteraanit ja asiaa varten perustettu
erillinen historiikkitoimikunta. Yhdessä heidän kanssaan olen edennyt kirjan eri
vaiheita käsitellessäni. Eityisen suuren työn on tehnyt kuvien keräämisessä veteraanijaoston
puheenjohtaja Pentti Rinkinen. Myös historiikkitoimikunnan jäsenet
puheenjohtaja Eero Tukiainen ja sihteeri Olli Filpus ovat olleet suurena apuna tämän
kirjan kokoamisessa. Haluankin kiittää edellä mainittuja henkilöitä ja kaikkia
niitä, jotka ovat monin eri tavoin edesauttaneet tämän kirjan syntymiseen.
Toivon, että tämän kirjan sivuilta löytyy voimalaisille ja kaikille asioista kiinnostuneille
tietoa ja mukavia muistoja kirjoitusten ja kuvien kautta.

Imatralla elokuussa 2010.

Eero Majuri"